Auditul serviciilor conexe si auditul misiunilor cu scop comercial

Echipa noastra sprijina beneficiarii fondurilor nerambursabile in realizarea auditului proiectelor finantate din fonduri neramburasabile implementate de acestia.

Pentru o oferta adaptata necesitatilor dvs. nu ezitati sa ne contactati.

Societatea noastra detine o solida experienta in auditarea financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din fondurile structurale europene (POS DRU, POR, POS CEE), din fonduri nerambursabile de la alti donatori (fonduri elvetiene, WHO, PTF) si prin Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata - STAR si Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - PN II.

In conformitate atat cu legislatia interna cat si cu cea europeana si internationala, auditarea derularii contractelor de finantare se efectuaza de catre auditori financiari independenti, respectiv auditori financiari inscrisi in registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Din luna ianuarie 2014 societatea noastra face parte din auditorii autorizati de catre CAFR sa desfasoare activitati de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, in conformitate cu protocolul incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si CAFR.

Societatea noastra se numara printre societatile de audit acreditate de catre Federatia Romana de Fotbal (F.R.F.), pentru prestarea serviciilor de audit financiar si auditul procedurilor convenite, la cluburile de fotbal din Romania (Liga I si Liga II), pentru certificarea indeplinirii criteriilor financiare obligatorii in vederea licentierii, in conformitate cu cerintele Manualului de Licentiere intocmit de U.E.F.A. si aprobat de F.R.F.

Staf Expert

Bucuresti, str. Cenad, nr. 20, sector 5

+40 213.212.216 (fix)
+40 314.365.969 / +40 318.174.875 (fax)
+40 732.163.411 (mobil)
office@stafexpert.ro