Alte servicii Staf Expert


Pentru o oferta adaptata necesitaiilor dvs. nu ezitaii sa ne contactaii.

Consultanta si asistenta economico-financiara

  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

  • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite;

  • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;

  • Studii de fezabilitate.

Consultanta si asistenta manageriala

  • Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii);

  • Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;

  • Elaborarea de politici contabile in conformitate cu OMFP 3055/2009;

  • Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);

  • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare.

Servicii de cenzorat

  • Servicii in sprijinul societatilor, ascociatiilor si fundatiilor in conformitate cu Legea 31/1990

Staf Expert

Bucuresti, str. Cenad, nr. 20, sector 5

+40 213.212.216 (fix)
+40 314.365.969 / +40 318.174.875 (fax)
+40 732.163.411 (mobil)
office@stafexpert.ro