Audit financiar

Echipa noastra de auditori va ofera servicii personalizate domeniului de activitate al companiei dvs. la cele mai inalte standarde profesionale

Pentru o oferta adaptata necesitatilor dvs. nu ezitati sa ne contactati.

Datorita experientei acumulate dispunem de toate elementele necesare pentru a intelege implicatiile practice ale legislatiei in vigoare asupra activitatilor societatii dumneavoastra si va putem acorda asistenta necesara in elaborarea strategiilor adecvate pentru obtinerea avantajelor maxime in toate situatiile.

Activitatea de auditare a situatiilor financiare este reglementata de Standardele Internationale de Audit si Codul Etic pentru Auditorii Profesionisti, elaborate de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit si OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Obiectivul muncii de audit il reprezinta exprimarea unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu un cadru general de raportare financiara. Munca de audit se desfasoara in baza scrisorii de angajament, care documenteaza si confirma acceptarea de catre auditor a numirii sale, a obiectivului si ariei de desfasurare a auditului.

Principiile noastre de etica profesionala sunt in conformitate cu standardele de etica in domeniu: independenta, integritate, obiectivitate, competetenta profesionala, confidentialitate, conduita profesionala si standarde tehnice si profesionale relevante.

Staf Expert

Bucuresti, str. Cenad, nr. 20, sector 5

+40 213.212.216 (fix)
+40 314.365.969 / +40 318.174.875 (fax)
+40 732.163.411 (mobil)
office@stafexpert.ro